• A
  • Ing. Filip Staněk, CFA

    Investiční manažer

Narodil se v Praze, po střední škole vystudoval magisterský obor Finance a oceňování na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po skončení studia začal pracovat v účetní firmě Acc & Tax a v roce 2015 nastoupil jako konzultant do společnosti EY v České republice. Zde měl na starosti zejména oceňování aktiv a vytváření finančních analýz a modelů. Postupně se vypracoval až do pozice manažera zodpovědného za vztahy s klienty a dozorujícího jednotlivé projekty. V roce 2019 rovněž úspěšně zakončil tříleté studium, na jehož základě získal respektovaný mezinárodní certifikát finančního analytika CFA. Ve skupině EMMA Capital pracuje od roku 2020. Podílí se na vyhledávání a vyhodnocování nových investičních příležitostí a následně na dozorování výkonnosti aktuálních investic.