Home Credit

Obchodní podíl: 8,88%

Přehled

Skupina Home Credit patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů na světě. Společnost byla založena v roce 1997 v České republice. Od roku 2005 ji řídí Jiří Šmejc. Zaměřuje se na odpovědné poskytování úvěrů, především lidem s krátkou nebo dokonce žádnou historií v oblasti úvěrů či bankovních služeb. Úvěrové služby Home Creditu tak vycházejí z finančních potřeb a vyhlídek dlužníka. Díky tomu má skupina náskok před konkurencí a je předním světovým poskytovatelem spotřebitelského financování.

Home Credit poskytuje své úvěrové produkty prostřednictvím různorodé distribuční sítě. Nabízí širokou škálu produktů, které se na jednotlivých trzích liší. Jeho základní činností je poskytování takzvaných POS úvěrů – tedy úvěrů přímo v místech prodeje. Zde skupina nabízí půjčky na nákup zboží dlouhodobé či střednědobé spotřeby a další druhy spotřebitelského financování. Velký rozvoj zaznamenává také poskytování hotovostních půjček. V zemích, kde skupina získala bankovní licenci, nabízí fyzickým osobám rovněž bankovní transakce a přijímá vklady. Síť společnosti tvoří více než 440 tisíc prodejních míst, úvěrových kanceláří, poboček a pošt. Celkem Home Credit zaměstnává přes 125 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců a obsloužil již více než 119 milionů zákazníků.

V současné době skupina působí v 10 zemích: v České republice (od roku 1997), ve Slovenské republice (od roku 1999), v Ruské federaci (od roku 2002), v Kazachstánu (od roku 2005), v Číně (od roku 2007), v Indii (od roku 2012), v Indonésii (od roku 2013), na Filipínách (od roku 2013), ve Vietnamu (od roku 2014) a v poslední době i ve Spojených státech amerických (od září 2015 ve spolupráci se společností Sprint).

V roce 2011 skupina Home Credit zavedla v České republice nový model bankovnictví, když založila svou retailovou banku – Air Bank. Jejím posláním je stát se první bankou, jíž „mohou lidé mít rádi“ a která podporuje klíčové hodnoty jako je moderní pojetí bankovnictví, operační jednoduchost a transparentnost. Air bank úspěšně konkuruje tradičním bankám na českém trhu a aktuálně má 600 tisíc klientů. Navíc ji spotřebitelé, kteří přemýšlejí o otevření běžného účtu, často zvažují jako první možnost.

Skupinu Home Credit Group vlastní PPF Group a EMMA Capital. Jiří Šmejc je předsedou představenstva skupiny Home Credit.

Hlavní finanční ukazatele (v mil. EUR)

Provozní výnosy 3 123
Čistý zisk 244
Aktiva celkem 21 526
Počet zaměstnanců 157 700
Počet distribučních míst 399 288
Provozní výnosy 2 000
Čistý zisk 210
Aktiva celkem 14 704
Počet zaměstnanců 120 200
Počet distribučních míst 270 537
Provozní výnosy 1 710
Čistý zisk -42
Aktiva celkem 12 515
Počet zaměstnanců 73 573
Počet distribučních míst 185 924
Provozní výnosy 2 068
Čistý zisk -49
Aktiva celkem 9 309
Počet zaměstnanců 58 863
Počet distribučních míst 166 296
Provozní výnosy 2 631
Čistý zisk 321
Aktiva celkem 11 215
Počet zaměstnanců 51 899
Počet distribučních míst 139 635
Navštívit web...