• A
  • Andri Pangalou

    Ředitel Emma Capital Limited

Narodila se v hlavním městě Kypru Nikósii. Po dokončení střední školy, kde získala certifikát v oblasti ekonomických studií, absolvovala ještě European University v Nikósii. V roce 2002 nastoupila do společnosti Athena High Technology Incubator v Nikósii, kde zodpovídala za komunikaci se státními úřady a orgány Evropské unie. Podobné úkoly plní i ve firmě Cyproman Services, v níž úspěšně pracuje už od roku 2004. Manažersky zde řídí velkou část právní agendy společnosti a vede jednání se státními orgány na Kypru i s mezinárodními institucemi. Ve statutárních orgánech skupiny EMMA působí od roku 2012.