EUROPE IVF International

Obchodní podíl: 80%

Přehled

EUROPE IVF International s. r. o. je pražské centrum asistované reprodukce poskytující kompletní léčbu poruch neplodnosti. Založeno bylo v roce 2010 a díky vynikajícím výsledkům se řadí mezi nejúspěšnější centra tohoto typu nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

V roce 2019 centrum obsloužilo téměř dva tisíce pacientek s úspěšností léčby dosahující 68%. Přibližně jedna pětina pacientek pochází z České republiky, ve zbývajících případech se jedná o zahraniční klientelu, přičemž teritoriálně převládají klientky ze Spolkové republiky Německo, zemí bývalé Jugoslávie a Itálie.

Kromě vysoké úspěšnosti léčby je společnost EUROPE IVF International vyhledávaná i díky dalším klientsky oceňovaným atributům léčby: profesionalitě zdravotnického týmu, individuálnímu přístupu k pacientkám a špičkovému technickému vybavení.

Skupina EMMA Capital vstoupila do této společnosti v roce 2019 akvizicí sedmdesátiprocentního podílu, později ho navýšila na 80%.

Navštívit web...