Jiří Šmejc

Jiří Šmejc patří mezi nejvýraznější podnikatele a manažery ve středoevropském prostoru za posledních 20 let. Jeho jméno je spojeno především s rozvojem skupiny Home Credit a s vybudováním investiční skupiny EMMA.

Začátky

Pochází z Karlových Varů, kde navštěvoval gymnázium zaměřené na výuku matematiky a fyziky. Po jeho dokončení vystudoval matematickou ekonomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu studií založil sdružení fyzických osob BUNK zaměřené na vývoj softwaru pro hotely a restaurace. Krátce poté stál také u zrodu firmy PUPP Consulting specializované na zavádění informačních systémů do hotelového podnikání, v níž držel podíl i nejslavnější hotel v Karlových Varech – Grandhotel Pupp. Dva roky působil v roli ředitele této firmy a následně založil, a z pozice ředitele vedl, společnost Middle Europe Finance (MEF), zaměřenou na swapové operace a konsolidace rozdrobeného vlastnictví akcií po kuponové privatizaci. Během tří let, kdy Jiří Šmejc společnost a s ní spojený MEF Holding vedl, kontrolovaly tyto subjekty portfolio celé řady průmyslových podniků v České republice a získaly si ve finančních kruzích velký respekt.

TV Nova

V roce 1999 Jiří Šmejc kapitálově vstoupil do televize NOVA a současně se stal generálním ředitelem její servisní organizace Česká Produkční 2000. Zároveň působil i v roli jednatele společnosti CET 21, tedy držitele vysílací licence a provozovatele vysílání. Jiří Šmejc se v této době významně podílel na výkonném řízení celé skupiny TV NOVA a měl zásadní podíl na tom, že v období jeho pětiletého působení se televize NOVA stala nejúspěšnější a nejziskovější stanicí ve střední Evropě. Když v roce 2002 vstoupila do TV NOVA také skupina PPF Petra Kellnera, oba podnikatelé se dohodli na vykoupení ostatních akcionářů. Na konci této transakce kontroloval Jiří Šmejc 34% akcií televize.

PPF & Home Credit

V roce 2005 uzavřeli Jiří Šmejc a Petr Kellner smlouvu o prodeji TV NOVA americké společnosti CME za přibližně miliardu dolarů a následně spojili veškerá svá aktiva. Jiří Šmejc se tím stal spolumajitelem skupiny PPF Group, v níž držel 5% akcií. Ještě na podzim téhož roku se pak přesunul do Moskvy, kde se ujal řízení skupiny Home Credit v Rusku a následně i všech aktivit skupiny PPF na území Ruské federace. Z banky Home Credit and Finance Bank, původně orientované pouze na spotřebitelské úvěry v místech prodeje, vytvořil v následujících letech jednu z největších retailových bank na území Ruské federace. V roce 2012 se dohodl s Petrem Kellnerem na rozdělení společného majetku. Skupinu Home Credit vedl jako generální ředitel (CEO) do roku 2018.

EMMA

V roce 2012 Jiří Šmejc založil vlastní investiční skupinu EMMA, v níž je od počátku až do současnosti majoritním akcionářem. Hned v prvním roce své existence se skupině EMMA podařilo sestavit mezinárodní konsorcium investorů, které zvítězilo ve výběrovém řízení na privatizaci 33% státního podílu v monopolním řeckém gamingovém koncernu OPAP. Jiří Šmejc pak stál v čele strategického rozhodování při zásadní restrukturalizaci, kterou OPAP od té doby prošel. V celém tomto procesu hrála velkou roli spolupráce se skupinou KKCG Karla Komárka – tehdy již vlastnící českou národní loterijní společnost Sazka – která vyústila v dohodu obou podnikatelů o vytvoření společného gamingového holdingu SAZKA Group, v němž skupina EMMA získala podíl 25%. Kromě řeckého OPAPu a české Sazky držela takto ustavená skupina i podíly ve společnostech v Rakousku (Casinos Austria), Itálii (LOTTOITALIA) a Chorvatsku (SuperSport) a stala se jedním z největších hráčů na evropském gamingovém trhu.

Na přelomu let 2018 a 2019 se Jiří Šmejc a Karel Komárek dohodli na rozdělení aktiv SAZKA Group. EMMA tak získala většinový podíl v největší chorvatské gamingové firmě SuperSport a spolu s ním i finanční kompenzaci ve výši stovek milionů eur. Skupina EMMA postupně navýšila svůj podíl v SuperSportu na 100% a v roce 2022 EMMA úspěšně zakončila jednání s nejvýznamnější světovou gamingovou společností Entain o prodeji 75% procent akcií SuperSportu. Obě strany následně vložily své podíly do nově vzniklého společného podniku Entain CEE, v němž drží akcie v příslušném poměru: tedy 75:25.

Velmi úspěšnými se staly rovněž investice skupiny EMMA Capital do energetiky. Na původní akvizici dvou menších rumunských společností v roce 2013 navázaly nákupy dalších firem a dnes skupina EMMA Capital vlastní celkem čtyři společnosti zaměřené na distribuci a prodej zemního plynu v Rumunsku, dvě na distribuci a prodej elektické energie v Moldavsku a a čtyři firmy zaměřené na získávání energie z obnovitelných zdrojů v obou těchto zemích.

V posledních letech se skupina EMMA Capital pod vedením Jiřího Šmejce zaměřuje hlavně na trhy zemí Evropské unie, ale je přítomna i na dalších trzích v Evropě a Asii. Obvykle investuje do společností orientovaných na koncobého zákazníka a hraje aktivní roli při jejich řízení, rozvoji i případné restrukturalizaci. Skupina EMMA tak má diverzifikované portfolio rozsšířené napříč sektory jako jsou finanční technologie, spotřebitelské financování, energetika, prodej zboží a služeb prostřednictvím internetu, herní průmysl, pojišťovnictví, farmacie a péče o zdraví.

Generální ředitel skupiny PPF

V červnu 2022, patnáct měsíců po tragickém úmrtí zakladatele a vlastníka skupiny PPF Petra Kellnera, byl Jiří Šmejc jmenován generálním ředitelem (CEO) PPF Group. On sám označil nabídku Renáty Kellnerové, aby nastoupil na nejvyšší manažerský post v PPF, za unikátní – a to jak z profesního, tak i osobního hlediska.

...

Kromě aktivit spojených se skupinou EMMA Jiří Šmejc také založil ze tří čtvrtin vlastní ostrovní hotelový resort Velaa v Maledivské republice, který je považován za jedno z nejkrásnějších tropických letovisek na světě. Velmi významně se angažuje rovněž ve své Nadaci Sirius, která se snaží pomáhat dětem, jež neměly v životě štěstí. Jiří Šmejc tuto nadaci, které jde především o systémové změny, nikoliv jen o jednorázovou pomoc, nejen financuje, ale z pozice předsedy představenstva také osobně řídí.

Celkově se dá říci, že historie podnikání Jiřího Šmejce je do značné míry unikátní. Začínal doslova od nuly – bez vstupního kapitálu, bez aktiv získaných v české kuponové privatizaci a vlastně i bez zkušeností. Přesto si dokázal krok po kroku vybudovat pozici všeobecně uznávaného podnikatele a spolehlivého obchodního partnera.