• B
  • Ing. Tomáš Kočka, Ph.D. 

    Partner

Pochází z Prahy, kde vystudoval gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku. Jeho talent na matematiku a přírodní vědy se naplno uplatnil v roce 1993, kdy získal zlatou medaili na Mezinárodní fyzikální olympiádě v americkém Williamsburgu. Po absolvování oboru Informatika a statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze a následném doktorandském studiu pracoval ve výzkumné laboratoři společnosti Hewlett-Packard v dánském Aalborgu, kde se zabýval aplikovanou statistikou a pravděpodobnostními modely. V roce 2003 stál u založení společnosti Adastra Business Consulting, která rychle získala mezinárodní renomé a zapsala se mezi přední konzultační firmy v oblasti datové optimalizace a řízení rizik. Od roku 2010 působil Tomáš Kočka ve společnosti PPF jako investiční ředitel bankovní divize, později se začal věnovat manažerské práci pro klíčovou část portfolia PPF – Home Credit Group. Zde postupně působil v rolích ředitele úseku operačních rizik skupiny a později jako generální ředitel (CEO) Home Creditu v Číně. Následně vykonával ve skupině Home Credit Group funkci regionálního ředitele pro startup projekty napřiklad Zonky, Dok a Velvon. Své angažmá ve skupině Home Credit ukončil v roce 2020. V současnosti se věnuje práci ve skupině EMMA, kde mimo jiné rozvíjí projekt online srovnávače pojistných smluv Rixo.cz. Partnerem ve skupině EMMA je už od jejího vzniku v roce 2012.