• A
  • Kristýna Šedová

    Právník

Pochází z Ústí nad Orlicí, kde vystudovala tamější gymnázium. V roce 2012 zahájila studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Bakalářský titul získala na Národohospodářské fakultě v roce 2015, magisterský na Fakultě podnikohospodářské o dva roky později. Souběžně s tím studovala od roku 2014 i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou absolvovala v lednu roku 2020. V rámci studia strávila rok ve Francii, na univerzitě v Nantes. Své působení ve skupině EMMA zahájila už v době svých studií, když zde v roce 2017 začala pracovat jako právní asistentka. Do své současné pozice byla povýšena v roce 2020.