MARINA 21

Obchodní podíl: 100%

Přehled

Skupinu MARINA 21 založila EMMA Capital v roce 2021, kdy podepsala akviziční smlouvy na první tři mariny v Jaderském moři: Marinu Nautica Novigrad, Marinu Trogir a Marinu Polesana Pula. Cílem je vybudovat v jachtařsky i turisticky atraktivních oblastech Středozemního moře síť moderních marin s vysokou úrovní služeb i uživatelského komfortu.

Skupina je nositelem unikátního know-how v oblasti servisu a oprav jachet. Současně s tím deklaruje šetrný přístup k oblasti životního prostředí motivovaný úctou k unikátnímu ekosystému středomořského regionu a snahou o jeho trvalé uchování.

Mariny v Novigradu, Trogiru a Pule se rozprostírají na celkové ploše 33 hektarů a nabízejí téměř 900 kotvících míst (sea berths) a další, dvousetmístnou, kapacitu na břehu (dry berths).

EMMA Capital je jediným podílníkem skupiny MARINA 21.

Navštívit web...