Premier Energy

Obchodní podíl: 90,85%

Přehled

Skupinu tvoří tři společnosti: Premier Energy, Timgaz a Forte. Předmětem obchodní činnosti skupiny je distribuce a prodej zemního plynu v Rumunsku. Skupina dále provádí údržbu a výstavbu distribučních soustav zemního plynu, přípojek a uživatelských instalací. Zaměstnává 348 lidí.

V současnosti skupina provozuje 65 koncesí po celé zemi (z celkového počtu 930). Koncese jsou soustředěny v okolí Bukurešti a v jižní a západní části země. Skupina zajišťuje distribuci zemního plynu domácnostem i firemním zákazníkům a prodává zemní plyn rovněž výrobcům mimo svou koncesní síť. Disponuje rovněž distribuční soustavou v délce 2 136 km

Rumunsko je největším producentem zemního plynu ve střední a východní Evropě a díky své nízké závislosti na dovozu má v dané oblasti jedinečné postavení. Skupina EMMA vstoupila na rumunský trh se zemním plynem akvizicí společností GazSud a Grup Dezvoltare Retele v roce 2013. Díky akvizici Premier Energy a následné expanzi si za necelý rok zajistila pozici třetího největšího distributora zemního plynu za společnostmi Engie a E-On. Cílem EMMA Capital je další růst a posilování pozice na trhu, jak organicky, tak i prostřednictvím akvizic.

Hlavní finanční ukazatele (v mil. EUR)

Prodeje 111
EBITDA 12
Aktiva celkem 120
Počet zaměstnanců 356
Počet zákazníků 73 701
Prodeje 84
EBITDA 9
Aktiva celkem 87
Počet zaměstnanců 335
Počet zákazníků 58 392
Prodeje 51
EBITDA 9
Aktiva celkem 60
Počet zaměstnanců 320
Počet zákazníků 55 000
Prodeje 33
EBITDA 7
Aktiva celkem 51
Počet zaměstnanců 348
Počet zákazníků 47 998
Prodeje 34
EBITDA 2
Aktiva celkem 53
Počet zaměstnanců 407
Počet zákazníků 46 248
Prodeje 29
EBITDA 3
Aktiva celkem 57
Počet zaměstnanců 443
Počet zákazníků 44 179
Navštívit web...