Premier Energy

Obchodní podíl - Rumunsko: 80,25%
Obchodní podíl - Moldavsko: 68,57%

Přehled

Skupinu tvoří tři společnosti: Premier Energy, Timgaz a Forte. Předmětem obchodní činnosti skupiny je distribuce a prodej zemního plynu v Rumunsku. Skupina dále provádí údržbu a výstavbu distribučních soustav zemního plynu, přípojek a uživatelských instalací. Zaměstnává 348 lidí.

V současnosti skupina provozuje 65 koncesí po celé zemi (z celkového počtu 930). Koncese jsou soustředěny v okolí Bukurešti a v jižní a západní části země. Skupina zajišťuje distribuci zemního plynu domácnostem i firemním zákazníkům a prodává zemní plyn rovněž výrobcům mimo svou koncesní síť. Disponuje rovněž distribuční soustavou v délce 2 136 km

Rumunsko je největším producentem zemního plynu ve střední a východní Evropě a díky své nízké závislosti na dovozu má v dané oblasti jedinečné postavení. Skupina EMMA vstoupila na rumunský trh se zemním plynem akvizicí společností GazSud a Grup Dezvoltare Retele v roce 2013. Díky akvizici Premier Energy a následné expanzi si za necelý rok zajistila pozici třetího největšího distributora zemního plynu za společnostmi Engie a E-On. Cílem EMMA Capital je další růst a posilování pozice na trhu, jak organicky, tak i prostřednictvím akvizic.

V červenci 2019 získaly EMMA Capital a investiční fond se sídlem v Londýně Duet od španělské energetické skupiny Naturgy významná aktiva v Moldavsku. Jedná se o společnosti PREMIER ENERGY DISTRIBUTION (původní název Red Union Fenosa) a PREMIER ENERGY (původní název Gas Natural Fenosa Furnizare Energie). Vznikl tak společný podnik, v němž EMMA drží 69% podíl.

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION je jedním z celkem dvou distributorů elektrické energie v Moldavsku. Společnost zajišťuje dodávky energie a rozvoj distribuční sítě v celkové délce přes 35.000 kilometrů, a to na území čítajícím dvě třetiny rozlohy země, včetně hlavního města Kišiněva. V roce 2018 společnost zajišťovala distribuci elektrické energie pro 889 tisíc odběrných míst v 19 regionech Moldavské republiky v celkovém objemu 2,7 TWh.

PREMIER ENERGY je vůbec největším prodejcem elektrické energie v zemi. V roce 2018 měla tato společnost více než 800 tisíc zákazníků, kterým prodala celkem 2,8 TWh elektrické energie.

Tato akvizice skupiny EMMA představuje největší českou investici na moldavském trhu v historii vzájemných vztahů obou zemí.

Hlavní finanční ukazatele (v mil. EUR)

Prodeje 112
EBITDA 13
Aktiva celkem 120
Počet zaměstnanců 356
Počet zákazníků 73 701
Prodeje 68
EBITDA 9
Aktiva celkem 87
Počet zaměstnanců 332
Počet zákazníků 58 392
Prodeje 50
EBITDA 8
Aktiva celkem 75
Počet zaměstnanců 332
Počet zákazníků 55 000
Prodeje 33
EBITDA 7
Aktiva celkem 51
Počet zaměstnanců 348
Počet zákazníků 47 998
Prodeje 34
EBITDA 2
Aktiva celkem 53
Počet zaměstnanců 407
Počet zákazníků 46 248
Prodeje 29
EBITDA 3
Aktiva celkem 57
Počet zaměstnanců 443
Počet zákazníků 44 179
Navštívit web...