Premier Energy

Obchodní podíl - Rumunsko: 100%
Obchodní podíl - Moldavsko: 92,79%

Přehled

Skupinu Premier Energy Group Romania tvoří čtyři společnosti: Premier Energy, Premier Energy Trading, Ligatne Gas a Amarad Distribution. Hlavní činnost skupiny představuje distribuce a zásobování zemním plynem v Rumunsku. Skupina je rovněž aktivní v oblasti budování distribuční sítě zemního plynu a její údržby. K 31. prosinci 2019 zaměstnávala 406 lidí.

Skupina provozuje 68 koncesí na dodávky plynu v celé Rumunské republice (z celkového počtu 930) a vlastní distribuční síť o celkové délce 2 200 kilometrů. Koncese jsou soustředěny v okolí hlavního města Bukurešti a v jižní a západní části země. Skupina dodává plyn jak domácnostem, tak podnikům a klienty má rovněž mezi průmyslovými společnostmi na územích, která nespadají pod její koncese. V roce 2019 měla přes 95 000 zákazníků, kterým ročně dodá více než 1,7 milionů MWh energie.

Rumunsko je největším producentem zemního plynu ve střední a východní Evropě a díky své velmi malé závislosti na importu této suroviny má v celém regionu unikátní pozici. Skupina EMMA Capital vstoupila na zdejší trh akvizicí společností Gaz Sud a Grup Dezvoltare Retele v roce 2013. Už v průběhu prvního roku pak expandovala prostřednictvím akvizice Premier Energy a zajistila si tím pozici třetího největšího distributora zemního plynu v zemi, za společnostmi Engie a E-On. I v budoucnu plánuje skupina EMMA Capital posilování své tržní pozice, a to jak organicky, tak i prostřednictvím nových akvizicí.

V červnu 2019 získala EMMA Capital společně s dalšími minoritními akcionáři od španělské energetické společnosti Naturgy významná aktiva v Moldavské republice. Jedná se o společnosti PREMIER ENERGY DISTRIBUTION (původně Red Union Fenosa) a PREMIER ENERGY (původně Gas Natural Fenosa Furnizare Energie). Vznikl tak společný podnik, v němž EMMA vlastnila 69% podíl, jenž v únoru 2020 dále navýšila na 93%.

PREMIER ENERGY DISTRIBUTION je jedním ze dvou distributorů elektrické energie v Moldavsku. Společnost zajišťuje své dodávky prostřednictvím distribuční sítě v celkové délce 35 300 kilometrů, která pokrývá dvě třetiny země včetně hlavního města Kišiněva. V roce 2019 zajistila dodávky v celkové výši 2,8 TWh energie pro 908 tisíc odběratelů v 19 moldavských regionech.

PREMIER ENERGY je největším prodejcem elektrické energie v zemi. V roce 2019 měl celkem 813 tisíc zákazníků, jimž prodal celkem 2,6 TWh energie.

Akvizice těchto dvou společností, kterou skupina EMMA Capital zrealizovala, představuje historicky největší českou investici v Moldavské republice.

Hlavní finanční ukazatele (v mil. EUR)

Prodeje 112
EBITDA 13
Aktiva celkem 120
Počet zaměstnanců 356
Počet zákazníků 73 701
Prodeje 68
EBITDA 9
Aktiva celkem 87
Počet zaměstnanců 332
Počet zákazníků 58 392
Prodeje 50
EBITDA 8
Aktiva celkem 75
Počet zaměstnanců 332
Počet zákazníků 55 000
Prodeje 33
EBITDA 7
Aktiva celkem 51
Počet zaměstnanců 348
Počet zákazníků 47 998
Prodeje 34
EBITDA 2
Aktiva celkem 53
Počet zaměstnanců 407
Počet zákazníků 46 248
Prodeje 29
EBITDA 3
Aktiva celkem 57
Počet zaměstnanců 443
Počet zákazníků 44 179
Navštívit web - Rumunsko

Navštívit web - Moldavsko