Premier Energy

Obchodní podíl: 100%

Přehled

Skupina Premier Energy je jedním z nejrychleji rostoucích energetických holdingů v jihovýchodní Evropě. Při své činnosti se zaměřuje na aktivity vymezené Evropskou unií v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) při současném respektování pravidel udržitelného rozvoje. Mezi její hlavní aktivity patří výroba, distribuce a prodej elektrické energie a zemního plynu domácnostem i průmyslovým podnikům v Rumunsku a Moldavsku.

EMMA Capital zahájila svou činnost na tomto poli v roce 2013 akvizicí rumunských společností Gaz Sud and Grup Dezvoltare Retele zabývajících se distribucí zemního plynu. Prostřednictvím organického růstu a nákupem další desítky firem podnikajících ve stejném oboru si skupina Premier Energy (působící pod tímto názvem od roku 2014) zajistila postavení třetího největšího distributora zemního plynu v zemi po společnostech Engie a E-On, který v prosinci 2021 obsluhoval více než 115 tisíc zákazníků. V roce 2019, po akvizici významných aktiv v oblasti distribuce a prodeje elektrické energie v Moldavsku, se skupina stala nejvýznamnějším distributorem elektrické energie v této republice, který porývá potřeby zhruba 70% všech moldavských odběratelů. Od roku 2022 je skupina Premier Energy rovněž přítomna v sektoru výroby obnovitelné energie, kam vstoupila zakoupením větrné elektrárny s kapacitou 35 megawattů poblíž rumunského města Stejaru a podpisem dohody o nákupu majoritního podílu ve společnosti Alive Capital poskytující služby menším výrobcům obnovitelné energie v Rumunsku. Díky ní skupina od prosince 2021 disponuje přibližně 450 megawatty elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Emma Capital je jediným vlastníkem skupiny Premier Energy.

Navštívit web - Rumunsko

Navštívit web - Moldavsko