• A
  • Ing. Peter Šimo

    Investiční manažer

Narodil se v Banské Bystrici na Slovensku. Středoškolské studium absolvoval na Německém gymnáziu v Popradu a následně vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Svou pracovní kariéru zahájil v roce 2006 ve společnosti Naviga 4, kde se zabýval poradenstvím v oblasti strukturálních fondů Evropské unie. V dalších letech působil ve společnosti Rödl & Partner a v přední mezinárodní poradenské společnosti Arthur D. Little. Zde se úspěšně podílel na desítkách strategických a restrukturalizačních projektů – zejména v oblasti energetiky. Do skupiny EMMA přišel v roce 2017. Jeho rolí je finanční a provozní vyhodnocovaní akvizičních příležitostí a řízení následného transakčního procesu.