• C
  • José Garza

    Partner

Vystudoval ekonomii na University of Chicago a na Graduate School of Business téže univerzity potom získal i titul MBA. Svou pracovní kariéru zahájil jako investiční bankéř ve společnosti Merrill Lynch a později Salomon Brothers, kde působil v evropské divizi fúzí a akvizic (M&A). V průběhu svého šestnáctiletého působení v oblasti investičního bankovnictví se podílel na množství významných transakcí jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru a vypracoval se až do pozice výkonného ředitele M&A Salomon Brothers pro střední a východní Evropu, Blízký východ a Afriku. V roce 2008 se přestěhoval do Prahy, kde se stal ředitelem fúzí a akvizic PPF Group. Ve skupině EMMA, kam přešel v roce 2012, vykonává funkci regionálního ředitele pro Řecko a Rumunsko. Z této pozice se zásadním způsobem podílel na všech řeckých, rumunských a moldavských akvizicích i jejich následném řízení. V současné době působí rovněž ve funkci generálního ředitele (CEO) skupiny Premier Energy. V roce 2021 se stal partnerem EMMA Capital.