Prohlášení EMMA Capital k situaci ve společnosti KÜCHENQUELLE

 

Skupina EMMA Capital bere na vědomí fakt, že se společnost KÜCHENQUELLE stala předmětem insolvenčního řízení. Firma zabývající se prodejem kuchyní ve Spolkové republice Německo čelila ekonomickým těžkostem souvisejícím s makroekonomickou situací po začátku války na Ukrajině a s propadem poptávky v segmentu, kde působí.

EMMA Capital, která drží ve firmě KÜCHENQUELLE podíl ve výši 46%, prosazovala názor, že by závazky společnosti měly být uhrazeny a byla připravena se k nim ve výši odpovídající svému podílu přihlásit. Ostatní akcionáři však takový postup neupřednostnili.

Skupina EMMA Capital bude v průběhu celého procesu aktivně spolupracovat s insolvenčním správcem a jednat s ním o dodatečné finanční pomoci (nad rámec pomoci v řádu desítek milonů eur, kterou už firmě v průběhu posledního roku poskytla). Tyto prostředky by měly sloužit především ke splnění závazků vůči klientům – hlavně k doinstalování nedokončených kuchyní.