Skupina EMMA Capital dosáhla v roce 2019 rekordního zisku

Společnost EMMA Alpha Holding, která je hlavní holdingovou firmou skupiny EMMA Capital, uzavřela podle auditovaných výsledků rok 2019 se ziskem ve výši 630 milionů eur. Je to nejlepší ekonomický výsledek, který skupina od svého založení v roce 2012 dosáhla.

 

K tomuto výsledku přispěl kromě účetních výsledků firem, v nichž má skupina podíl, také jednorázový zisk v celkové výši 447 milionů eur z prodeje menšinových podílů ve skupinách SAZKA Group a Home Credit. Konsolidované vlastní jmění skupiny narostlo z 512 milionů eur na jednu miliardu a 38 milionů.

„Výsledky za rok 2019 nás velice potěšily. Zejména v této složité době totiž vytvářejí velmi dobrý „polštář“ pro pokrytí výkyvů, které v roce 2020 vyplynou z koronavirové krize“, uvedl k tomu zakladatel a hlavní akcionář skupiny Jiří Šmejc.

Investiční ředitel EMMA Capital Pavel Horák k tomu dodal: „Potěšitelná je i skutečnost, že naše skupina v roce 2019 zásadním způsobem přesunula těžiště své činnosti ze společností, kde drží minoritní podíl, do firem s většinovým podílem, které může daleko aktivněji řídit. To je trend, který jsme si přáli. Zároveň to byl hlavní důvod, proč jsme prodávali svůj podíl v SAZKA Group i část podílu v Home Creditu.“

Pro srovnání: ještě v roce 2018 pocházelo z firem, které EMMA Capital díky většinovému podílu kontroluje, pouhých 5 milionů eur provozního zisku, zatímco ze společností s minoritní účastí to bylo 62 mlionů eur. V roce 2019 byl už poměr provozního zisku mezi kontrolovanými společnostmi a společnostmi s minoritním podílem 163 ku 54 milionům eur ve prospěch firem s většinovým podílem. 

Kontakt:

Pavel Zuna
Ředitel pro vnější vztahy
Emerging Markets Capital, a.s.
Na Zátorce 672/24
Praha 6
Tel.: +420 226 291 600
E-mail: [email protected]

 

Stáhnout tiskovou zprávu