Skupina EMMA dokončila akvizici moldavských energetických společností

Skupina EMMA a investiční fond se sídlem v Londýně Duet Private Equity dokončily transakci, při níž jejich společný podnik odkoupil od španělské energetické skupiny Naturgy společnosti Red Union Fenosa (RUF) a Gas Natural Fenosa Furnizare Energie (GNF). Tyto společnosti se zabývají distribucí a prodejem elektrické energie v Moldavské republice. EMMA má ve společném podniku 69% podíl. Akcionáři fondu se zároveň dohodli na společném postupu při řízení obou nově získaných společností.

 

Transakci, jejíž ocenění nebude po dohodě zúčastněných stran zveřejněnováno, předcházelo udělení souhlasu moldavských státních a regulatorních orgánů.

„Pro skupinu EMMA tato akvizice znamená logický krok. Od roku 2013 podnikáme v oblasti distribuce plynu v Rumunsku a tamní společnost Premier Energy, která pro nás původně představovala pouze okrajovou investici, přináší zajímavé zhodnocení. Dá se tedy říci, že jak s oblastí energetiky, tak i s daným teritoriem už máme poměrné bohatou zkušenost“, uvedl investiční ředitel skupiny EMMA Pavel Horák.

Dohoda o vstupu skupiny EMMA do společností GNF a RUF zároveň představuje historicky největší českou investici na území Moldavské Republiky.

Red Union Fenosa (RUF) je jedním ze dvou distributorů elektrické energie v Moldávii. Zajišťuje dodávky elektřiny pro dvě třetiny moldavské populace včetně obyvatelstva hlavního města Kišiněva. V roce 2018 rozdělil zákazníkům v 19 regionech Moldavské republiky celkem 2 759 GWh elektrické energie.

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie (GNF) je vůbec největším prodejcem elektrické energie v zemi. V roce 2018 měla tato společnost více než 800 tisíc zákazníků.

EMMA Capital je investiční holding zaměřený na zahraniční trhy. Své aktivity směřuje většinou do sféry retailu, přičemž obvyklou strategií je aktivní účast na řízení firem, do nichž EMMA kapitálově vstoupila. Finanční skupina EMMA vznikla v roce 2012 z podnětu Jiřího Šmejce a prostřednictvím svých kapitálových účastí je přítomná na trzích v Evropě, Asii a Severní Americe.  

Kontakt pro média:

Pavel Zuna
Ředitel pro vnější vztahy
Emerging Markets Capital, a.s.
Na Zátorce 672/24
Praha 6
Tel.: +420 226 291 600
E-mail: [email protected]

Stáhnout tiskovou zprávu